استقلال فرهنگی در اندیشه های شهید مطهری(ره)
48 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش استقلال فرهنگی در اندیشه های شهید مطهری(ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقوله فرهنگ و استقلال فرهنگی یکی از مباحث مهم و ارزشمندی است که ما باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم و آنهم از دیدگاه فیلسوف بزرگی چون علامه مطهری که در مقام نظریه پرداز دینی و فرهنگی در قرن حاضر می تواند گره گشای خیلی از معضلات فرهنگی کشور باشد. البته اگر تفکرات آن عالم فرزانه را به نحو احسن به نسل جدید که با مقوله فرهنگ اصیل اسلامی کمتر آشنایی دارند، معرفی کنیم می توانیم جوانان مان را بیمه کنیم، مکتب و ایدئولوژی خودمان را که همان اسلام ناب است به دنیا معرفی کنیم، و حرف از استقلال فرهنگی بزنیم. خود علامه در جایی می فرماید: نداشتن نگاه عمیق نسبت به مسایل فرهنگ اسلامی باعث خواهد شد تا انقلاب اسلامی در راستای رسیدن به استقلال فرهنگی دچار مشکل شود. در حالی که اگر نگاهی عمیق به وسایل فرهنگ اسلامی داشته باشیم در کنار به وجود آمدن نهضت اجتماعی که پشتوانه اش این فرهنگ اسلامی است رضایتمندی مردم را شاهد خواهیم بود. آن چیزی که توانست این انقلاب را راه اندازی و اندیشه ها را محقق کند و زمینه بازگشت را محقق کند، آن چیز رهبری است. بسیاری از کسانی که متولی این امر فرهنگی هستید نسبت به این حوزه غافل نباشید زیرا فرهنگ یک مقوله اجتماعی پیچیده است که درک آن بسیار مشکل است و به انسانهای متبحر و روشنفکر نیازمند است تا بتوان به این استقلال فرهنگی برسیم. و در جایی دیگر شهید مطهری در مقوله استقلال فرهنگی می فرمایند: آینده انقلاب عزیز ما در صورتی تضمین خواهد شد که عدالت و آزادی را حفظ کنیم. استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی و از همه مهمتر استقلال – فرهنگی، استقلال فکری و استقلال مکتبی خودمان را محفوظ نگه داریم … ما اگر مکتب مستقل خودمان را ارائه ندهیم، حتی با اینکه رژیم را ساقط کردیم و حتی با این فرض که استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بدست آوریم اگر به استقلال فرهنگی دست نیابیم شکست خواهیم خود و نخواهیم توانست انقلاب اسلامی را به ثمر برسانیم.1 پی نوشت: 1.کتاب نهضت های اسلامی درصد ساله اخیر، انتشارات صدرا، شهید مطهری، مرتضی ، ص 75